Generelle krav til merking av mat


Publisert 18.10.2012 | Sist endret 20.11.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om endring i forskrift om merking mv av næringsmidler 16.12.2013 1519