Generelle krav til merking av mat

Publisert 18.10.2012     Sist endret 08.05.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om endring i forskrift om merking mv av næringsmidler 16.12.2013 1519