Har EU laget veiledningsmateriell i forbindelse med den nye matinformasjonsforordningen?


Publisert 08.02.2013 | Sist endret 04.09.2017

I forbindelse med matinformasjonsforordningen er det i EU utarbeidet en del dokumenter som vil være nyttige for bransjen:

Tekstene er basert på tolkninger og vurderinger som er gjort i EU Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen.

Veiledninger er ikke rettslig bindende. «Spørsmål og svar-dokumentet» vil mest sannsynlig bli oppdatert jevnlig.

Fant du det du lette etter?