Ny forskrift om opprinnelsesmerking av kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe

Publisert 17.01.2017     Sist endret 24.05.2017

Det er i dag krav om opprinnelsesmerking av kjøtt fra storfe. Med den nye forskriften vil det også bli krav om å oppgi opprinnelsen på ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe.

For å gi næringen tid til nødvendig endring, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene om opprinnelsesmerking før i 2018.

Vi viser til høringsbrevet og forskriftsutkastet nedenfor under boksen «Høring» for en nærmere gjennomgang av innholdet i de foreslåtte endringene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.02.2017
Sammenstilling og vurdering av høringsinnspill

 

Mars 2017 
Vedtakelse på EØS-komitemøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet

 05.05.2017
 10.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778751