Varierende kvalitet på merking av sukkerinnhold

Publisert 02.12.2008     Sist endret 18.10.2012

Mattilsynet har i perioden april til november i år kontrollert en rekke produkter for merking av sukker. I alt ble 117 produkter fra 48 produsenter kontrollert. – Kontrollene viste mye feil, men vi ser allerede nå at de fleste aktører tar dette på alvor og har begynt å rette opp merkingen av produktene som var uklar eller feilmerket, sier prosjektleder Geir Smolan.

Utgangspunktet for kampanjen er et samarbeid mellom myndighetene i de nordiske land for finne ut om det er et problem at merking av produkter som inneholder sukker kan være villedende og/eller i strid med regelverket.

Kampanjen fokuserte på merking og påstått sukkerinnhold i produktene. - Det er klare krav i regelverket for når produsentene kan bruke slike påstander, sier Smolan.

Merking av næringsdeklarasjon og søtstoffer ble kontrollert med hensyn på om dette var oppgitt og merket riktig. Dette innebærer også lesbarheten av merkingen. Produktene er kontrollert i forhold til både eksisterende regelverk og nytt EU-regelverk som snart blir gjeldende i Norge.

Det er funnet 25 eksempler på villedende bruk av påstandene om redusert sukkerinnhold. Det er funnet 55 næringsdeklarasjoner med feil og 50 feil i forbindelse med bruk og merking av kunstige søtstoffer. Mange virksomheter har også for dårlige systemer for å sikre at merkingen blir korrekt. Årsaken kan være mangel på rutiner eller at rutinene ikke fungerer.

- Dette er i utgangspunktet et noe skuffende resultat, men vi registrerer med tilfredshet at de fleste aktørene tar utfordringen på alvor. Det ser vi som gledelig og tror også at vil være i bransjens egen interesse, sier Smolan.

- I en tid hvor mange forbrukere er opptatt av å velge produkter som inneholder mindre sukker er det viktig at merkingen gir lettfattelig og tydelig informasjon om hva produktet inneholder.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner