Endring av forskrift om honning – tilsyn i 2017 med nye bestemmelser

Publisert 23.05.2017     Sist endret 23.05.2017

Forskrift om honning er endret 6. mai. Se Forskrift om honning Endringene gjøres som følge av implementeringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/63/EU om honning.

Rettsakten har vært gjeldende i EU siden 24. juni 2015. Av implementeringstekniske årsaker har det tatt tid før endringene kunne tas inn i norsk rett ved innlemmelse i EØS-avtalen. En rettsakt trer normalt i kraft i Norge få dager etter at den formelt er tatt inn i EØS-avtalen.

Vanligvis gis det ved fastsettelse av nye rettsakter en overgangstid for nødvendig omstilling. Fordi rettsakten ikke har vært hørt tidligere, har næringen ikke hatt mulighet til å tilpasse seg de nye kravene. Dette setter bransjen i en vanskelig situasjon hva angår muligheten for å etterleve kravene i regelverket fordi de vil tre i kraft såpass snarlig.

For å gi næringen tid til nødvendig endring, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene om opprinnelsesmerking før i 2018.

Krav i regelverket som ikke endres, vil det kunne føres tilsyn etter på ordinært vis. Lagrene av produkter som er produsert og merket før de nye kravene fastsettes, kan sluttselges.

Fant du det du lette etter?