Endring i forskrift om honning

Publisert 17.01.2017     Sist endret 23.05.2017

Forskrift om honning foreslås nå endret som en følge av oppdatering av EUs regelverk.

En «ingrediens» er et stoff som brukes ved fremstilling eller produksjon av et næringsmiddel. Innhold av pollen i honning er en følge av bienes naturlige aktivitet. På grunn av dette bør ikke pollen ansees som en ingrediens i honning. Dette blir nå presisert.

Som en følge av traktatendringer i EU, erstattes nå «EF» med «EU». I den norske forskriften har vi tidligere benyttet «EØS», dette endres nå også til EU. I denne sammenheng er Norge å regne som et land utenfor EU, dette får følger for merkingen.

Vi viser til høringsbrevet og forskriftsutkastet nedenfor under boksen «Høring» for en nærmere gjennomgang av innholdet i de foreslåtte endringene.

For å gi næringen tid til nødvendig endring, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene om opprinnelsesmerking før i 2018.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.02.2017
Oppsummering og høringssammenstilling

Oversendes til LMD for videre oppfølging.

 

Mars 2017 
Vedtakelse på EØS-komitemøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 05.05.2017
Fastsatt forskrift

Rettsakten er tatt inn i forskrift om honning og er gjeldende i norsk rett.

 10.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778751