Faktaartikkel

Tilsyn og kontroll av nøkkelhullmerking

Publisert 13.12.2018     Sist endret 13.12.2018

Mattilsynet fører tilsyn med matvarer som er merket med Nøkkelhullet, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket.

Produkter som oppfyller kravene i forskrift om frivillig nøkkelhullmerking kan merkes med Nøkkelhullet. Bruken av Nøkkelhullet er frivillig. Men når Nøkkelhullet brukes, skal forskriftskravene være oppfylt. Det er virksomheten som skal sørge for at regelverket følges. Dette innebærer en plikt til å sikre og kontrollere at bestemmelsene i ordningen er oppfylt.

Mattilsynet fører tilsyn med ordningen, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket. Tilsyn med nøkkelhullordningen skjer ved revisjon, inspeksjon ved enkeltstående tilsyn eller som et ledd i større tilsynskampanjer. Dette vil kunne omfatte både dokumentkontroll og analyse. Ved dokumentkontroll vil Mattilsynet blant annet kunne be om opplysninger om hvordan virksomheten har bestemt verdiene i næringsdeklarasjonen, og om hvordan de sikrer og kontrollerer at dette stemmer for alle produksjoner. Mattilsynet kan i stedet for, eller i tillegg, også ta ut prøver for analyse.

Mattilsynets retningslinjer for bruk av virkemidler ved tilsyn vil for øvrig være grunnleggende for tilsyn og vedtak.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning


Publikasjoner

Regelverk og veiledning