Endringer i fiskekvalitetsforskriften

Publisert 24.11.2017     Sist endret 31.01.2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 6. oktober 2017 endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften). Bakgrunnen for endringene er behov for å tilpasse enkelte bestemmelser slik at forskriften både skal kunne etterleves og føres tilsyn med.

For blåkveite under 2 kg som skal fryses inn rund gis det fritak fra krav om bløgging. Vi fjerner bestemmelsen om at ubløgget fisk ikke kan omsettes til konsum. Forskriftens bestemmelser om salting av fisk presiseres i forhold til hvilke bestemmelser som gjelder for saltet fisk tilvirket av ulike arter. Vi fjerner krav om merking med holdbarhetsdato på engrosemballert råstoff og halvfabrikata.

Mattilsynet vil senere i 2017/2018 gjennomføre en revisjon av hele fiskekvalitetsforskriften. Formålet med revisjonen er forenkling og klargjøring av bestemmelser samt sikre at forskriften ellers er i takt med kunnskap fra forskning og annen utvikling i næringen.

Endringsforskriften: Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 

Fiskekvalitetsforskriften: Forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, 22 77 86 42


Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, 22 77 86 42