Høring: Utkast til VKM-bestilling - Nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Publisert 15.02.2019     Sist endret 29.04.2019

Mattilsynet bestiller en ny nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Dette har tidligere blitt gjort i 2006 og 2014. Årsaken til at vi nå ønsker en ny nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold er at det har kommet ny kunnskap. Denne kunnskapen består av nye kostholdsundersøkelser, nye forekomstdata for næringsstoffer og uønskede stoffer i tillegg til nye risikovurderinger av dioksiner og dioksinlignende PCB og de perfluorerte stoffene PFOS og PFOA.

I bestillingen ønsker vi å finne ut av:

Hvilke helsemessige konsekvenser vil det få dersom den norske befolkningen

  • fortsetter med dagens konsum av fisk?
  • øker konsumet av fisk opp til det inntaket Helsedirektoratet anbefaler?
  • reduserer inntaket av fisk og erstatter deler av eller hele inntaket med andre matvarer i kostholdet?

Mattilsynet vil bruke vurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen. Vurderingen vil også brukes til å dokumentere nivå av næringsstoffer og uønskede stoffer i norsk fisk som eksporteres til utlandet. I tillegg vil den bli brukt som dokumentasjon i regelverksarbeid.

Vi ønsker nå innspill til bestillingsutkastet, alle er velkomne til å spille inn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 08.03.2019
 
Fant du det du lette etter?