Delvis oppheving av vedtak om virksomhetskarantene


Publisert 17.02.2017 | Sist endret 17.02.2017

Mattilsynets hovedkontor har i en klagesaksbehandling delvis opphevet virksomhetskarantenen Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord, fikk i juli 2015. Det betyr at den resterende delen av virksomhetskarantene oppheves.

Mattilsynet ila Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord virksomhetskarantene i to måneder fra 1. august 2015 etter at det var funnet flere gjentagende alvorlige brudd på hygieneregelverket. Det ble gitt utsatt iverksettelse for deler av karantenetiden.

Mattilsynets hovedkontor har behandlet klagen på vedtaket og delvis omgjort vedtaket på grunn av nye opplysninger i saken. Hovedkontoret mener vilkårene for å ilegge virksomhetskarantene var oppfylt på vedtakstidspunktet, men at lengden på vedtaket passende kunne settes til tre uker.

I tiden etter karantenevedtaket har Mattilsynet utført fire nye tilsyn på virksomheten. Siste tilsyn viste i motsetning til tidligere tilsyn at det er faktiske forbedringer i virksomheten. I rapporten står det at: «Mattilsynets inntrykk av virksomheten er at omfanget av regelverksbrudd er på vei ned fra tidligere tilsyn og at renholdet generelt er blitt bedre. Vi har inntrykk av at virksomheten jobber for å bli bedre».

Selv om vilkårene for å ilegge karantene var oppfylt på vedtakstidspunktet, har Mattilsynets hovedkontoret på bakgrunn av forbedringene i virksomheten besluttet at den resterende delen av virksomhetskarantene skal oppheves.

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?