Endring av animaliehygieneforskriften – forslag om nasjonale regler ved fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk


Publisert 23.05.2017 | Sist endret 24.05.2017

Mattilsynet foreslår presiserende/nye spesielle regler som gir fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk som skal spises rå eller nesten rå.

Vitenskapelig dokumentasjon viser at det er neglisjerbar risiko for levende parasitter i oppdrettet fisk. Forslaget gir fritak fra krav om frysing av oppdrettet atlantisk laks og oppdrettet regnbueørret, under forutsetning av vurderinger og rutiner ved akvakulturanlegget for å sikre at produksjonen ikke representerer en helserisiko med hensyn til levende parasitter.

Fritaket foreslås gitt til 31. desember 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet for klarering før høring.

 17.01.2017
Høring

 

Høringsfrist: 05.07.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

FISKERIDIREKTORATET 07.07.2017
Marine Harvest 05.07.2017
Sjømat Norge 05.07.2017
Veterinærinstituttet 03.07.2017
NNN 20.06.2017

Mattilsynet sender endelig forslag til Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse

 

August 2017 
Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

 

Høsten 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 42
Joseph N. S. Vasquez, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 32