Endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer


Publisert 23.05.2017 | Sist endret 24.11.2017

Mattilsynet foreslår endring og presisering av enkelte bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften. Forskriften skal i sin helhet revideres senere i 2017/2018.

Bakgrunnen for denne endringen er at en har sett behov for endringer over tid. Enkelte bestemmelser presiseres i tråd med tidligere avgjørelse i klagesak. Andre bestemmelser endres med bakgrunn i næringen og tilsynets behov for et regelverk som både skal kunne etterleves og føres tilsyn med.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag sendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til NFD for klarering før høring.

 24.02.2017
Høring

 

Høringsfrist 05.07.2017
Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

August 2017 
Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Endringsforskrift fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og gjort gjeldende fra 6. oktober 2017. Endringene er tatt inn i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Høsten 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 42
Joseph N. S. Vasquez, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 32