Skal virksomheter som produserer fiskeoljekapsler godkjennes?

Publisert 17.01.2013     Sist endret 12.12.2019

Virksomheter som produserer fiskeoljekapsler skal godkjennes.

Dette gjelder selv om virksomhetene mottar ferdigprodusert fiskeolje og fyller oljen i kapsler av animalsk (gelatin) eller eventuelt vegetabilsk opprinnelse. Det er vurdert slik at selv om kapslene er av vegetabilsk opprinnelse vil de ikke ville falle inn under unntaket som er gitt for sammensatte produkter jf. artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004.

Det stilles også krav om godkjenning av virksomheter som mottar ferdigproduserte kapsler i bulk og pakker disse på nytt (ompakking). Disse aktivitetene anses som håndtering av animalsk opprinnelse og skal derfor godkjennes, jamfør krav i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004.

Ved ompakking gjør vi også oppmerksom på krav vedrørende identifikasjonsmerking, jamfør nr. 2 i avsnitt I, vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004, som sier at dersom emballasjen og/eller innpakningen fjernes fra et produkt, eller det foredles på en annen virksomhet, skal produktet påføres nytt merke med godkjenningsnummeret til den virksomheten der disse arbeidsoperasjonene finner sted.

Aktuelle produksjonsformer ved godkjenning vil være foredling – marine ingredienser til konsum og ompakking av fiskerivarer (hvis de kun driver med ompakking).

Fant du det du lette etter?