Regelverksprosess

Revidering forskrift om fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr

Publisert 11.02.2019     Sist endret 21.05.2019

Mattilsynet har fått i oppdrag av departementene å revidere Forskrift om særskilte krav ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrkontrollforskriften).

Reguleringen endres ved at det foreslås enkelte lettelser i pliktene til både virksomhetene og Mattilsynet, samtidig som virksomhetenes ansvar for at maten som omsettes fra sjøpattedyr er trygg tydeliggjøres.

Kjøttkontrollen for sjøpattedyr fjernes Det tillates å fryse inn kjøtt fra sjøpattedyr ombord i fartøy Fartøy trenger ikke godkjennes på nytt før hver fangstsesong Virksomhetenes plikt til å etablere rutiner for å sikre hygienisk håndtering tydeliggjøres.

 

Det innføres godkjenningsplikt for andre virksomheter som håndterer kjøtt fra sjøpattedyr.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Utarbeidelse av forskrift

 

 
 
Høring av nytt regelverk

 

 13.03.2019
 
 01.04.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jørn Nilsen seniorrådgiver/jurist hovedkontoret tlf. 22 77 84 23 og Guri Aanderud seniorrådgiver hovedkontoret tlf. 22 77 82 03