Nye regler for produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer på særskilte vilkår

Publisert 30.06.2017     Sist endret 30.06.2017

Matdepartementene ba Mattilsynet 20. mars 2017 om å lage et utkast til forskrift og høringsbrev basert på ny tolkning av matregelverket.

Matloven med tilhørende forskrifter gjelder i utgangspunktet for all produksjon i Norge, uavhengig av om varen skal omsettes i Norge eller eksporteres til annen EØS-stat eller tredjestat. Det er imidlertid anledning til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår, dette blir da å betegne som eksport av "ikke-konforme varer".

Matdepartementenes tolkning av regelverket innebærer en endring av praksis og gir adgang til å produsere og eksportere ikke-konforme produkter uten at dette krever dispensasjon fra regelverket, forutsatt at enkelte vilkår er oppfylt.

Oppdatering: Forskriften er fastsatt og trer i kraft 1. oktober 2018. Lenke til forskriften i Lovdata: Forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til ny forskrift sendes Helse- og omsorgsdepartementet

Basert på tolkningen ovenfor vil Mattilsynet utarbeide utkast til ny forskrift om produksjon og eksport av ikke-konforme næringsmidler.

 28.04.2017
Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår på høring. Alle kan sende inn høringssvar, også dere som ikke står på høringslisten.

Alle høringssvar blir offentliggjort.

 

 

Høringsfrist: 01.10.2017
Forskriften er fastsatt og trer i kraft 1. oktober 2018

Forskriften er fastsatt i felleskap av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Land utenfor EØS-området kan ha andre krav til næringsmidler og fôr enn de som gjelder for EØS-markedet. Denne forskriften regulerer eksport til tredjeland, dvs. land utenfor EØS-området, for de tilfeller tredjelandet stiller særskilte krav til import som ikke samsvarer med kravene i det norske/europeiske nærings- og fôrmiddelregelverket.

Nedenfor finner du forskriften og merknader som følger forskriften

 

 31.08.2018
Fant du det du lette etter?