Regelverksprosess

Nytt prosesshygienekriterium for Campylobacter spp. i slaktekylling

Publisert 23.01.2018     Sist endret 08.03.2019

Rettsakten om prosesshygienekriterium for Campylobacter heter Forordning (EU) nr. 2017/1495. Den trådte i kraft i EU 1. januar 2018 og skal nå gjøres gjeldende i norsk rett. Det gjøres ved at Norge endrer sin forskrift om næringsmiddelhygiene, så bakterien Campylobacter kommer inn på listen over mikrobiologiske kriterier for næringsmidler.

Rettsakten krever av fjørfeslakteriene at de skal undersøke kyllingslakt for bakterien Campylobacter. Man kan benytte de samme halsskinnsprøvene som i dag tas ut for analyse av Salmonella. Det er mulig å redusere prøvetakingsfrekvensen dersom en annen metode gir likeverdige resultater. I Norge vil deltakelse i Handlingsplan mot Campylobacter spp. i slaktekylling, være en god grunn til å redusere antall prøver.

Rettsakten vil medføre visse økonomiske og administrative konsekvenser for Norge og næringen. Slakterier som mottar kylling som allerede er prøvetatt i forbindelse med Handlingsplanen, vil oppleve noe økte økonomiske og administrative konsekvenser. Slakterier som mottar slaktekylling fra flokker utenfor handlingsplanen, vil kunne få en noe større økning i økonomiske og administrative konsekvenser.

Mattilsynet ønsker spesielt innspill fra næring og kunnskapsstøtte om hvor mange prøver som er tilstrekkelig for å ivareta kravene i denne rettsakten.

Forordningen ble vedtatt i EU 23. august 2017 og trådte i kraft i EU 1. januar 2018. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37. Dette betyr at høringsinstanser etter forvaltningsloven § 37 har adgang til å uttale seg om saken og gi innspill.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeidsmøter i EU

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU

2016/2017 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 03.04.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 07.03.2018
Landbruksdirektoratet 25.01.2018

Forordning vedtatt

Forordning (EU) nr. 2017/1495 vedtatt i EU

 23.08.2017
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 03.04.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 07.03.2018
Landbruksdirektoratet 25.01.2018

Forordning trådte i kraft i EU

Forordning (EU) nr. 2017/1495 trådte i kraft i EU

 01.01.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 03.04.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 07.03.2018
Landbruksdirektoratet 25.01.2018

Høring

 

Høringsfrist: 06.03.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 03.04.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 07.03.2018
Landbruksdirektoratet 25.01.2018

Forordningen tas inn i EØS-avtalen

 

Våren 2018 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 03.04.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 07.03.2018
Landbruksdirektoratet 25.01.2018

Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Edvardsen, seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf: 22 77 88 41