Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om økt prøvetaking av kjøtt fra EU/EØS (samhandlet)

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

Kjøttvirksomheter skal verifisere at forsendelser av kjøtt fra EU/EØS oppfyller vilkårene animaliehygieneforskriften og forordning (EF) nr. 1688/2005 (salmonellagarantien), Det kan gjøres ved å enten vise til god nok historisk dokumentasjon om avsendervirksomheten i utlandet, eller øke prøvetakingen av samhandlet kjøtt i Norge. På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål om prøvetaking.

Les også: Håndtering av Salmonella i storfe- og svinekjøtt fra EU/EØS (samhandlet)

Dersom virksomheten i Norge ikke kan vise til god nok historisk dokumentasjon, eller at det er mistanke om andre forhold som tilsier at kjøttet ikke oppfyller vilkårene i forordning1688/2005, skal de øke prøvetakingen av samhandlet kjøtt.

Hvilket kjøtt skal virksomheten ta prøver av?

Alt samhandlet kjøtt, unntatt kjøtt med opprinnelse i Sverige og Finland.

Prøvetakingen er ikke begrenset til kun kjøtt fra Tyskland.

Hvilke krav skal prøvetakingen oppfylle?

Den økte prøvetakingen skal oppfylle vilkårene i forordning (EF) nr. 1688/2005 (salmonellagarantien). Frekvensen på prøvetakingen skal ta utgangspunkt i antall partier som tas inn i virksomheten. Det kan benyttes andre metoder for prøvetaking enn de gitt i forordning (EF) nr. 1688/2005, under forutsetning at slike metoder er validert og sertifisert til å gi tilsvarende garantier som forordning (EF) nr. 1688/2005.

Hva gjelder for sammenslåing av prøver?

Dersom virksomheten ønsker å slå sammen prøver, skal de følge forordning (EF) nr. 1688/2005. For skrotter betyr det at enkeltprøver fra samme skrott skal slås sammen til én samleprøve, som analyseres for seg.

Hvor lenge skal økt prøvetaking pågå?

Økt prøvetaking skal pågå til virksomheten, med rimelig sikkerhet, kan dokumentere at forsendelsene de mottar oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 1688/2005. Når dette er dokumentert, er stikkprøvebasert kontroll tilstrekkelig.

Hva er Mattilsynets holdning til Kjøttbransjens egne retningslinje?

Mattilsynet har ikke anerkjent retningslinjen, dvs. det er ikke godt nok at virksomheten kun viser til at de følger den.

Hva er de generelle kravene til virksomheter som importerer eller er første mottakere av samhandlet kjøtt?

Kravene til førstemottaker og importør er i hovedsak gitt i

Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland 

For mer generelle informasjon om kommersiell import av mat se:

Kommersiell import av mat | Mattilsynet   

Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler | Mattilsynet  

 

Fant du det du lette etter?