Endring av matkontaktforskriften (7. endring av plastforordningen)

Publisert 16.02.2017     Sist endret 16.02.2017

Forordning (EU) 10/2011(plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.

Siden forordning (EU) nr 10/2011 trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen. I denne endringen foreslås blant annet seks stoffer inkludert unionslisten.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forslag om endring av plastforordningens tekst og  vedlegg, deriblant unionslisten.

 

 

Høringsfrist: 22.03.2017
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34