Regelverksprosess

Endring av matkontaktforskriften – forenkling av kravet om meldeplikt

Publisert 26.06.2018     Sist endret 30.04.2019

I Norge er det krav om at virksomheter som har produksjon, import eller salg en gros av matkontaktmaterialer skal melde dette til Mattilsynet. Denne innmeldingen er viktig for at Mattilsynet skal kunne ha oversikt over virksomheter på området. Kravet til innholdet i meldingen er noe detaljert og kan gi en unødvendig byrde for virksomhetene. Mattilsynet ønsker derfor å forenkle innmeldingen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av matkontaktforskriften – forenkling av meldeplikt

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet et forslag om endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften) på høring.

 

 

Høringsfrist: 29.08.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34