Regelverksprosess

Endring av matkontaktforskriften – Vedlegg I og III til plastforordningen endres

Publisert 03.12.2018     Sist endret 11.02.2019

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.

Siden forordning (EU) nr 10/2011 trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Dette endringsforslaget omfatter seks stoffer på unionslisten. I tillegg foreslås det endringer i vedlegg III, tabell 3.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av matkontaktforskriften – Vedlegg I og III til plastforordningen endres

Mattilsynet sender på høring endringer i vedlegg I og III til plastforordningen (forordning (EU) nr. 10/2011).

 

Høringsfrist: 14.01.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34