Endringer i Matkontaktforskriften (plastforordningen)

Publisert 13.07.2016     Sist endret 29.08.2016

Forordning (EU) 10/2011(plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.

Forslaget til endring er den 6. endringen i plastforordningen. Siden plastforordningen trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer, og i tillegg sett på den tillatte bruken av stoffer som er godkjent tidligere. Enkelte feil og uklarheter i forordningsteksten er også identifisert.

For å sikre at forordningen gjenspeiler de siste resultatene fra EFSA og for å unngå tvil om tolkning av forordningen vil forordningen nå endres og korrigeres. Endringene er ganske omfattende og gjelder både forordningens tekst og vedleggene til forordningen (vedlegg I, II, III, IV og V). Forslag til forordningen er stemt over i EU Kommisjonen (møte i Stående komité) og er under behandling i EU.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

 

 

Høringsfrist 26.09.2016
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøtet

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34.