Regelverksprosess

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Publisert 19.11.2018     Sist endret 10.04.2019

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket til de andre nordiske landene.

Åpner opp for begrenset omsetning

Hovedregelen er at rå melk og rå fløte til konsum skal varmebehandles (pasteuriseres). I dag er det forbudt å omsette rå melk og rå fløte. Varmebehandling er et viktig forebyggende tiltak for å hindre at folk blir syke av melk. Forskriftsutkastet gjør det tillatt å omsette rå melk og rå fløte dersom denne har blitt produsert etter vilkårene i forskriften.

Vilkårene i forskriften skal ivareta et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne. Dette skal sikres ved å begrense tilgjengelighet og mengde, samt krav om forbrukerinformasjon ved omsetning. Forslaget går ut på at gård eller seter kan omsette inntil 5000 liter rå melk eller rå fløte per år.

Åpning i regelverket medfører at rå melk blir tilgjengelig for sårbare grupper deriblant barn. Derfor er det et vilkår at gården og seteren må advare forbruker ved omsetning. Se ellers generell advarsel på matportalen.no mot konsum av rå melk.

Forskriften skal evalueres

HOD har besluttet at ordningen skal evalueres etter to år.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Vi vil hente innspill fra berørte parter som vitenskapsmiljø, næring og forbrukerorganisasjoner. Vi oppfordrer alle som vil være med å påvirke utarbeidelsen av nytt regelverk om å følge med og gi innspill til regelverksprosessen. Alle skriftlige innspill blir offentliggjort.

 

 19.02.2019
Se innspillene (37)
Lukk
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, seniorrådgiver, hovedkontoret, avdeling mat, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 86 20.

Ragnhild Gray Steineger, seniorrådgiver (jurist), hovedkontoret, avdeling mat, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 88 35.