Kunngjøring

Reglene for omsetning av rå melk forblir uendret

Publisert 05.01.2021     Sist endret 05.01.2021

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. Bakgrunnen er å ha et høyt vern av forbrukers helse.

Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2017 Mattilsynet i oppdrag å utarbeide et forskriftsutkast som tillater en begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

Forslaget til endring i regelverket gikk ut på at bondegård eller seter kan omsette inntil 5000 liter rå melk eller rå fløte per år dersom visse vilkår er oppfylt, som for eksempel tilfredsstillende hygiene, ubrutt kjølekjede, advarselsmerking og at omsetningen var fra gården eller seteren.

Forskriftsutkastet var ute til høring. Mattilsynet gjennomførte en sammenstilling av høringsuttalelsene som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet. I sin beslutning om ikke å endre regelverket, har Helse og omsorgsdepartementet blant annet vektlagt advarslene fra Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Alle disse tre etatene gikk mot en liberalisering i høringsuttalelsen, av hensynet til smittefare og faren for alvorlig sykdom.

-I et folkehelseperspektiv vil et restriktivt regelverk være det viktigste risikoreduserende tiltaket for å unngå sykdom i forbindelse med konsum rå melk.  Dette sikres blant annet gjennom varmebehandling av all rå melk og forbud mot omsetning, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Tilfeldig salg er tillatt

I dag er det er forbudt å omsette rå melk og rå fløte til konsum. All rå melk skal ha gjennomgått varmebehandling som tilsvarer pasteurisering før melka kan omsettes.

I regelverket er det et lite unntak for tilfeldig salg av rå melk og fløte. I praksis er dette unntaket svært smalt, og det beskrives med at en fjellvandrer som går forbi en seter i fjellheimen skal kunne kjøpe litt melk fra bonden.

Hvorfor kan man bli syk av rå melk?

Sannsynligheten er høy for at rå melk inneholder sykdomsfremkallende smittestoffer, som for eksempel bakteriene Campylobacter, Listeria monocytogenes og Shigatoksinproduserende E. coli (STEC). Derfor kan de som drikker rå melk bli syke. Bakteriene kan fremkalle sykdom med ulik alvorlighetsgrad, alt fra mild magetarm sykdom til alvorlige sykdom som i verste fall kan være livstruende. Alvorlige tilstander rammer særlig sårbare grupper.

Feil bruk av rå melk, som brutt kjølekjede, kan gi oppvekst av bakterier som kan gjøre deg syk. Brutt kjølekjede vil si at temperaturen i melka heves ved at den står over tid i romtemperatur i for eksempel bil eller på bordet. Feil bruk kan også skje ved hjemmeproduksjon av f.eks. rømme, surmelk, oster, eller ved bruk i middager som potetstappe, desserter eller fløtekaker. Slik oppvekst gjelder de fleste smittestoffer, men særlig Staphylococcus aureus som det er mye av i rå melk og som kan gi matforgiftning.

Mattilsynet advarer mot å drikke rå melk

Mattilsynet har en gjeldende advarsel mot å drikke rå melk. Dette gjelder særlig sårbare grupper som barn, eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar.

- Små barn er spesielt sårbare for alvorlig sykdom, og melk er et næringsmiddel som barn konsumerer mye av, avslutter Røed.
Også Folkehelseinstituttet påpeker at det er en risiko å drikke rå melk.

Les mer om omsetning av rå melk.

Se også saken fra Helse- og omsorgsdepartementet - Reglene om rå melk forblir uendret.

Fant du det du lette etter?