Fastsettelse av Unionslisten over ny mat og krav til ny mat-søknader i norsk regelverk

Publisert 24.01.2018     Sist endret 04.09.2018

En ny EU-forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU vedtok tre såkalte gjennomføringsforordninger til ny mat-forordningen den 20. desember 2017. Disse gir nærmere regler om ny mat:

1. Unionslisten over ny mat

EU-kommisjonen har i forordning (EU) 2017/2470 utarbeidet en første versjon av unionslisten over ny mat. Unionslisten gjelder i EU fra 19. januar 2018. Denne første versjonen av unionslisten inneholder ny mat som er godkjent eller notifisert (forenklet godkjenning) etter artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Mens godkjenningene under den gamle ny mat-forordningen var individuelle og bare gjaldt for den som hadde søkt (og de som utleder sin rett fra søkeren), gjøres godkjenningene ved etableringen av unionslisten generelle, og gjelder dermed for alle. Det er bare tillatt å omsette ny mat som er oppført på unionslisten over ny mat.

2. Administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10
Forordning (EU) 2017/2469 inneholder detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat etter artikkel 10 i forordning (EU) 2015/2283, og hvordan søknaden skal presenteres. Den sier også hvordan EU-kommisjonen skal validere søknader og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.

3. Administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland

Forordning (EU) 2017/2468 inneholder detaljerte krav til innhold i meldinger og søknader om godkjenning av tradisjonell mat fra tredjeland, og hvordan meldinger og søknader skal presenteres. Den sier også hvordan EU-kommisjonen skal validere meldinger og søknader, og hvordan informasjon skal utveksles med medlemslandene og EFSA slik at de gis anledning til å legge fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder. Det står også hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.
 

Unionslisten over ny mat (2017/2470) og de to forordningene om administrative og vitenskapelige krav (2017/2469 og 2017/2468) er ikke en del av norsk rett enda. Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordninger vedtatt i EU

De følgende tre forordningene ble vedtatt 20. desember 2017 og gjelder i EU fra 19. januar 2018.

  • Forordning (EU) 2017/2470 - fastsettelse av Unionslisten over ny mat
  • Forordning (EU) 2017/2469 - administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10
  • Forordning (EU) 2017/2468 - administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland
 20.12.2017
 
Høring

 

 

Høringsfrist 20.02.2018
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene i EØS-avtalen.

 

 06.07.2018
 
Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift om ny mat.

Forskrift 10. juli 2018 nr. 1293 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 10.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69