Ny mat: Overgangsordninger

Publisert 01.09.2015     Sist endret 01.09.2015

Status og praktiske overgangsordninger for næringsmidler som per 1. september 2015 er godkjent mv. som ny mat i henholdsvis EU og Norge.

Næringsmidler som før 1. september 2015 er godkjent som ny mat i EU etter forordning (EF) nr. 258/97

Norske myndigheter legger til grunn at alle næringsmidler som før 1. september 2015 er godkjent som ny mat i EU etter både den sentraliserte og den desentraliserte godkjenningsprosedyren i forordning (EF) nr. 258/97, uten videre nå er godkjent innen EØS.

Næringsmidler som før 1. september 2015 enten:

  • er godkjent som ny mat i Norge etter § 16b i generell forskrift, men som ikke er godkjent i EU etter forordning (EF) nr. 258/97,
  • er omsatt i Norge, på grunn av at næringsmidlene, etter virksomhetenes egen vurdering, er betraktet som tilsvarende til/ekvivalente med næringsmidler som før 1. september 2015 er godkjent som ny mat i EU etter forordning (EF) nr. 258/97, men der det verken i Norge eller i EU er fattet formelle vedtak om tillatelse til dette eller
  • er omsatt i Norge, og som på grunn av norske myndigheters generelle tolkning av ny mat-begrepet i § 16b i generell forskrift, tidligere ikke har blitt betraktet som ny mat i Norge og dermed også unntatt fra søknads- og godkjenningsplikten, men som fra 1. september 2015 vil være omfattet av den EØS-baserte definisjonen av ny mat og dermed også søknads- og godkjenningsplikten i ny mat-forskriften

Som praktiske overgangsordninger mellom det «gamle» særnorske regelverket om godkjenning av ny mat i § 16b i generell forskrift og det «nye» EØS-baserte regelverket i ny mat-forskriften, legger norske myndigheter til grunn at næringsmidler som er omfattet av ett av de tre punktene overfor, og som derfor ikke kan betraktes som godkjent som ny mat innen EØS etter ny mat-forskriften, fortsatt skal kunne omsettes i Norge, men ikke innen EØS, frem til enten:

  • EU har fastsatt det nye regelverket om ny mat, og det nye EU-regelverket har blitt tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett eller
  • utgangen av 2017,

avhengig av hvilket av disse forholdene/tidspunktene som inntrer først.

Etter dette vil ikke lenger de aktuelle næringsmidlene bli betraktet som henholdsvis godkjent som ny mat, godkjent som tilsvarende/ekvivalente med næringsmidler som er godkjent som ny mat eller som næringsmidler som faller utenfor definisjonen av ny mat og dermed også søknadsplikten, verken i Norge eller innen EØS.

De aktuelle virksomhetene må derfor, dersom de fortsatt ønsker å omsette de aktuelle næringsmidlene i Norge og innen EØS, senest innen det tidspunktet/forholdet som inntrer først av de to alternativene som er angitt ovenfor, ha søkt om og fått godkjent næringsmidlet som ny mat innen EØS, eventuelt godkjent som tilsvarende/ekvivalente med næringsmidler som er godkjent som ny mat innen EØS, etter de EØS-baserte prosedyrene for dette i ny mat-forskriften.

Norske myndigheter vil ta særskilt kontakt med de virksomhetene som før 1. september 2015 har fått godkjent næringsmidler som ny mat i Norge etter § 16b i generell forskrift, men der næringsmidlene ikke er godkjent i EU etter forordning (EF) nr. 258/97.

Norske myndigheter har derimot ikke oversikt over hvilke konkrete virksomheter som per i dag omsetter næringsmidler i Norge, som virksomhetene mener er omfattet av en av de to sistnevnte kategoriene næringsmidler, jf. ovenfor.

Fant du det du lette etter?