Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – november 2018

Publisert 15.11.2018     Sist endret 15.11.2018

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften.

Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt fem nye forordninger og et utkast til forordning, som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører fem nye forordninger som endrer unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.Høringsfrist: 07.12.2018
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene 2018/1631, 2018/1632, 2018/1633, 2018/1647 og 2018/1648, i tillegg til forordning 2018/1023 i EØS-avtalen.

 08.02.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter 14. februar 2019 forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Endringsforskriften gjennomfører forordningene 2018/1631, 2018/1632, 2018/1633, 2018/1647 og 2018/1648, i tillegg til forordning 2018/1023 i norsk rett.

Forskrift 14. februar 2019 nr. 207 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 12.03.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69