Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – oktober 2018

Publisert 27.09.2018     Sist endret 19.03.2019

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften.

Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt fem nye forordninger og et utkast til forordning, som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 22.10.2018
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene 2018/1122, 2018/1123, 2018/1132, 2018/1133 og 2018/1239 i EØS-avtalen. Forordning 2018/1023 (korrigering unionslista) må vedtas i EØS-komiteen før den kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

 05.12.2018
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene 2018/1122, 2018/1123, 2018/1132, 2018/1133 og 2018/1239 i norsk rett.

Forskrift 10. desember 2018 nr. 2026 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 10.12.2018
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning 2018/1023, i tillegg til forordningene 2018/1631, 2018/1632, 2018/1633, 2018/1647 og 2018/1648 i EØS-avtalen.

 08.02.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskrift

Mattilsynet fastsetter 14. februar 2019 forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningen 2018/1023 i norsk rett, i tillegg til forordningene 2018/1631, 2018/1632, 2018/1633, 2018/1647 og 2018/1648 (se Oppdatering av unionslisten over ny mat – november 2018)
 

Forskrift 14. februar 2019 nr. 207 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 12.03.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69