Fire funn av Listeria i 2013

Publisert 16.09.2014     Sist endret 16.09.2014

Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Fakta om rapporten

  • Årets rapport inneholder 480 resultater som ble analysert før 15. februar 2014.
  • I 19 prøver som er analysert etter dette, er det ikke gjort funn.
  • To prøver er ennå ikke analysert.
  • De fire uakseptable resultatene ble håndtert av Mattilsynet lokalt der produsentene holder til.

Prøvene ble analysert den dagen matvarene gikk ut på dato.

Listeria monocytogenes er en bakterie som kan finnes i matvarer og som kan være farlig for noen grupper av befolkningen. Det er særlig ferdigprodusert mat som oppbevares lenge og som spises uten ny varmebehandling som kan være et problem.

Det er gitt egne kostholdsråd til gravide og personer med svekket immunsystem om dette. Dersom du er i denne gruppen, anbefaler vi at du leser kostholdsrådene på Matportalen nøye.

–Funnet viser at selv om vi har prioritert Listeria i lengre tid nå, bør de som er i risikogruppene ta kostholdsrådene våre på alvor. Det er også svært viktig at matprodusentene tar dette alvorlig. Mange er sitt ansvar bevisst, men vi mener flere må gjøre en større innsats her, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Det er Eurofins som har analyserte prøvene for Mattilsynet og utarbeidet en sluttrapport om dette (se nederst).

Rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingsprogram. Se oversikt over alle Mattilsynets overvåkningsprogram.

Se også temaside om Listeria

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00
Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00
Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910