Salmonella i krydderurter og bladgrønt fra Thailand

Publisert 15.02.2008     Sist endret 04.07.2016

I 2005 ble det påvist salmonellabakterier i 28 prosent av friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Thailand. I 2007 fant Mattilsynet Salmonella i 12 prosent av prøvene. Den positive nedgangen er resultat av at Thailand har innført krav om at høyrisikoprodukter skal følges av analysebevis for Salmonella og E. coli ved eksport til Norge.

Mattilsynet har i 2007 tatt ut 159 prøvene hos importører i Oslo, Bergen, Midt-Rogaland og Vest-Agder. 151 prøver fra Thailand og åtte fra Vietnam. Prøvene ble analysert for Salmonella og Campylobacter. 19 av prøvene fra Thailand og fem av prøvene fra Vietnam var positive for Salmonella. Det ble ikke påvist Campylobacter i noen av prøvene.

Thailands aksjonsplan virker

I 2005 ble det gjort en rekke funn av Salmonella i forskjellige friske krydderurter importert fra Thailand. Det ble den gang satt i verk et midlertidig omsetningsforbud for friske krydderurter fra Thailand. Omsetningsforbudet ble opphevet da Thailand introduserte en aksjonsplan på området.

En viktig del av Thailands aksjonsplan fra 2005 var at 14 høyrisikoprodukter skulle følges av analysebevis for Salmonella og E. coli ved eksport til Norge. Listen over risikoprodukter er senere utvidet fra Thailands side til å gjelde 23 produkter. Omtrent halvparten av de prøvetatte produktene i prosjektet ble fulgt av slike analysebevis.

- Når vi sammenligner forekomsten av Salmonella i produkter med og uten analysebevis, ser vi at forekomsten av Salmonella er 1,6 prosent i gruppen med analysebevis og 19 prosent i gruppen som ikke hadde analysebevis. Dette indikerer en god effekt av at produktene følges av analysebevis, sier prosjektleder Laila Jensvoll i Mattilsynet.

Importørenes ansvar

Det er importørenes ansvar å sørge for at de importvarene som omsettes på det norske markedet er trygge. For å sikre dette skal importørene ha et fungerende system der dette dokumenteres. Medfølgende analysebevis har vist seg å være en viktig del av et slikt system, og må av importørene vektlegges som en viktig del av kontrollen med produktene.

Oppfølging

Mattilsynet vil følge opp importørene med ytterligere prøvetaking og kontroller, og etterse at regelverket blir fulgt. Mattilsynet har også i forbindelse med prosjektet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av denne typen import. Det skal blant annet utredes hvor stor risiko denne typen funn utgjør for folkehelsen.

Matportalen.no: Salmonella

Veterinærinstituttet: Salmonella og salmonellose 

Folkehelseinstituttet (FHI): Salmonellose

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Laila Jensvoll, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Laila Jensvoll, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret