Hepatitt A

Publisert 29.10.2012     Sist endret 08.05.2015

Hepatitt A er en virusinfeksjon som kan forårsake leverbetennelse.

Mat- og vannbårne utbrudd med Hepatitt A forekommer forholdsvis sjelden i Norge. Viruset skilles ut med avføringen fra syke personer og smitte kan skje ved direkte kontakt mellom personer, eller via forurenset mat eller vann.

Det er de senere årene registrert flere matbårne utbrudd med Hepatitt A i Europa. I 2013 var det et utbrudd i de nordiske landene sannsynligvis forårsaket av importerte fryste jordbær og i 2014 ble flere nordmenn syke av en importert bærkake. Utbruddet i 2014 var en del av et større utbrudd i Europa der fryste bær var mistenkt smittekilde.

Hepatitt A er i følge det europeiske meldesystemet RASFF påvist i ulike typer skjell, isbergsalat, dadler, soltørkede tomater og fryste bær.

Folkehelseinstituttet (FHI): Hepatitt A

Matportalen.no: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker 

Fant du det du lette etter?