Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG)


Publisert 02.03.2005 | Sist endret 02.03.2005

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har, etter spørsmål fra Mattilsynet, foretatt en risikovurdering av LGG-bakterier for bruk i morsmelkerstatninger og i barnemat. Lactobacillus rhamnosus (LGG) er en type bakterie som brukes i produksjon av matvarer, blant annet enkelte typer yoghurt. Det er gjort en rekke forsøk med LGG i behandling og forebygging av diarré hos spedbarn og småbarn.

Risikovurderingen konkluderer med at LGG ikke er egnet til å inngå i morsmelkerstatninger til friske spedbarn eller spedbarn med spesielle medisinske behov, for eksempel ved kumelksallergi eller soyaallergi. LGG er videre ikke egnet til å inngå i barnemat beregnet på bruk til friske småbarn eldre enn ett år hvis maten er beregnet til bruk flere ganger daglig.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG).

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, rådgiver, seksjon forbrukerhensyn

Fant du det du lette etter?