Regelverksprosess

Ny rettsakt for barnemat

Publisert 29.05.2015     Sist endret 14.02.2019

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) har EU utarbeidet et forslag til ny rettsakt for barnemat. Utkastet er til juridisk gjennomlesning i EU og skal deretter på høring i Rådet. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 2006/125/EF om barnemat.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU.

Juni 2015 
 
Høring

Rettsakten vil bli sendt på høring med 3 måneders høringsfrist.

Høst/vinter 2015 
 
Vedtak på EØS-komitémøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitémøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50