Endring av feil i § 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper

Publisert 21.06.2016     Sist endret 21.06.2016

Mattilsynet har rettet en feil i § 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper, om oppheving av de «gamle» norske såkalte «særnærforskriftene».

Hvorfor var det behov for endringen i blant annet § 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper?

EU jobber med revisjon av regelverket om næringsmidler til særskilte grupper (tidligere omtalt som «særnærregelverket»). Hele den nye «regelverkspakken» skulle etter den opprinnelige planen ha vært ferdig og trådt i kraft i EU 20. juli 2016. EU er imidlertid forsinket med fastsettelsen av deler av det detaljerte regelverket under den nye rammeforordningen.

På grunn av forsinkelsen med fastsettelsen av det nye regelverket i EU, har det blitt en feil i § 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper. Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper gjennomfører blant annet EUs nye rammeforordning om næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) nr. 609/2013), i norsk rett. § 5 i forskriften skulle med virkning fra 20. juli 2016, oppheve seks «gamle» norske såkalte «særnærforskrifter». Forutsetningen for dette var imidlertid at hele den nye «regelverkspakken» om dette skulle ha vært ferdig i EU og tatt inn i EØS-avtaleverket.

Bestemmelsene i artiklene 20 og 21 i forordning (EU) nr. 609/2013, tar høyde for at Kommisjonen ikke skulle ha fått fastsatt alle de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene innen 20. juli 2016. Bestemmelsene tar også høyde for at de ulike forordningene kan tre i kraft og skal gjelde fra (må følges fra) ulike tidspunkter (eventuelt også ulike tidspunkter for ulike næringsmidler som er omfattet av en forordnings virkeområde). Bestemmelsene i artiklene 20 og 21 åpner derfor for en suksessiv overgang til nye regler og suksessiv opphevelse av «gammelt» «særnærregelverk» og inneholder suksessive overgangsbestemmelser for de aktuelle næringsmidlene.

§ 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper tok imidlertid ikke høyde for at disse gjennomføringsforordningene skulle fastsettes, tre i kraft og gjelde (må følges) fra ulike tidspunkter. For å hindre et helt utilsiktet «hull» i det norske regelverket fra 20. juli 2016, har vi derfor fastsatt en forskrift som blant annet endrer § 5 i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og noen bestemmelser i andre forskrifter.

Endringsforskriften ble unntatt fra høring, ettersom vi mente at høring var «åpenbart unødvendig» i dette tilfellet, jf. bestemmelsene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen.

Se endringsforskriften i Norsk Lovtiend

Les mer om at det blir krav om søknad og tillatelse etter berikingsforskriften, for tilsetning av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler, som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» 

Fant du det du lette etter?