Forslag til nye tillatte mineralforbindelser i kosttilskudd

Publisert 27.04.2017     Sist endret 18.02.2019

En rettsakt som er under behandling i EU vil utvide listen over tillatte mineralforbindelser i kosttilskudd. Rettsakten vil tillate bruk av organisk silisium (monomethylsilanetriol) som kilde til silisium, og kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium i kosttilskudd.

Bakgrunn

Kosttilskuddforskriften (forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd) gjennomfører direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd i norsk rett.

Kosttilskuddirektivet inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til kosttilskudd (i vedlegg 1), og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene (i vedlegg 2).

Det kan inkluderes nye vitaminer, mineraler og forbindelser av disse på listene, dersom forbindelsen er helsemessig trygg og har god biotilgjengelighet.

Vedlegg 1 og 2 i direktiv 2002/46/EF har tidligere blitt endret ved

Alle disse endringene er gjennomført i norsk regelverk i forskrift om kosttilskudd, det vil si at nye forbindelser er tatt inn på vedleggene til kosttilskuddforskriften.

Se også:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsakt behandlet i Stående komité (PAFF)

The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee) behandlet en rettsakt som vil utvide listen over mineralforbindelser i kosttilskudddirektivet med organisk silisium (monomethylsilanetriol) som kilde til silisium, og kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium. Komiteen avga positiv uttalelse.

 07.03.2017
 
Forordning (EU) 2017/1203 vedtatt av Europaparlamentet og Rådet
 06.07.2017
 
Høring

Høring av rettsakten som vil endre kosttilskuddforskriften ved at silisium (monomethylsilanetriol) og kalsiumfosforyloligosakkarider inkluderes på vedlegg 2.

 

Høringsfrist: 29.05.2017
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitémøtet.

Dato: 22.09.2017
 
Rettsakten er tatt inn i norsk rett

Rettsakten er tatt inn i forskrift om kosttilskudd og gjelder i norsk rett.

Les forskrift om endring i kosttilskuddforskriften 

Dato: 11.10.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778969