Nasjonal regulering av «andre stoffer» i kosttilskudd/næringsmidler


Publisert 04.09.2012 | Sist endret 25.10.2017

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Ifølge en markedsundersøkelse fra 2011, utgjorde kosttilskudd med «andre stoffer» mer enn 50 % av det norske markedet. Denne typen stoffer finnes også i næringsmidler, som energidrikker og sportsprodukter. Eksempler på «andre stoffer» er: fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, pro- og prebiotika, samt stoffer som finnes i kroppen som for eksempel kreatin og taurin. Noen av disse stoffene kan være skadelige og negative helseeffekter varierer fra stoff til stoff, og i hvilken mengde de inntas.

Tilsetning av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler er ikke regulert på EU-nivå. For å unngå helsefare knyttet til bruk av disse stoffene har mange land regulert bruk av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler på nasjonalt nivå. Danmark har en positivliste, og dette er en liste over stoffer som er tillatt med maks. daglig doser. Norge har på lik linje med de andre landene i EØS-området mulighet til å fastsette nasjonale regelverk på dette området innenfor de rammene som EØS-avtalen setter.

Den eventuelle nasjonale reguleringen av «andre stoffer» vil ikke omfatte områder hvor det er fastsatt spesifikke regelverk som for eksempel ny mat, næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, aromaer og tilsetningsstoffer.

Se også:
EU-kommisjonens nettsider om kosttilskudd

Dansk regelverk om andre stoffer

Tidslinje for dette arbeidet:

Anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet ønsker større kontroll over såkalte ”andre stoffer” som tilsettes kosttilskudd og andre næringsmidler, og har foreslått til Helse- og omsorgsdepartmentet (HOD) om å innføre en nasjonal regulering av «andre stoffer» i næringsmidler. Om vi får tilslutning fra departementet, vil Mattilsynet utarbeide forslag til ny forskrift med en positivliste over stoffer med bruksmengder som er vurdert helsemessig trygge i næringsmidler.

Se også Vil ha strengere regulering av stoffer i kosttilskudd, mat og drikke

 

 11.02.2014
Kartlegging av markedet

Som grunnarbeid for en eventuell regulering ønsker Mattilsynet å få informasjon om innholdet av andre stoffer i produkter som finnes på det norske markedet. Disse stoffene vil bli vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og vil senere kunne danne grunnlaget for en eventuell positivliste i nytt nasjonalt regelverk.

 

Frist 15.06.2014

Last ned saksdokumentasjon

Forespørsel sendt ut til bransjen
Beslutning fra HOD

Mattilsynet har fått Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) godkjenning til å starte arbeidet med nasjonale regler.

 29.05.2015
Forskriftarbeid

På bakgrunn av beslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeider Mattilsynet forskrift om tilsetting av «andre stoffer» til kosttilskudd og andre matvarer.

Pågående 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50