Oppdateringer om tolkning av kosttilskuddforskriften


Publisert 13.05.2015 | Sist endret 13.05.2015

Veilederen om kosttilskudd er planlagt oppdatert. Tolkninger av kosttilskuddforskriften som gjøres før denne oppdateringen vil inntil videre legges her (fra mai 2015).

1. Ny terminologi – merking av referanseverdi for vitaminer og mineraler

Kosttilskudd skal i følge kosttilskuddforskriften merkes med mengden næringsstoffer per døgndose. Videre står det i forskriften at mengdeinnholdet av vitaminer og mineraler også skal angis som prosentandel av de referanseverdiene som finnes i næringsdeklarasjonsforskriften vedlegg 1, når slike finnes (se kosttilskuddforskriften § 8 tredje ledd). De øvrige bestemmelsene i næringsdeklarasjonsforskriften gjelder ikke for kosttilskudd. (se direktiv 2002/46 om kosttilskudd fortekst nr. 8).

Næringsdeklarasjonsforskriften er imidlertid opphevet, og ble erstattet av bestemmelsene i matinformasjonsforskriften 13. desember 2014. Det framgår av matinformasjonsforskriften at henvisningene i næringsdeklarasjonsforskriften skal forstås som henvisninger til matinformasjonsforordningen. Dette innebærer at mengdeinnholdet av vitaminer og mineraler nå skal angis som prosentandel av de referanseverdiene som finnes i vedlegg XIII, del A i matinformasjonsforordningen.

I matinformasjonsforordningen brukes betegnelsen «referanseinntak»:

«Vedlegg XIII

Referanseinntak

Del A - Daglig referanseinntak av vitaminer og mineraler (voksne)

1. Vitaminer og mineraler som kan deklareres, og referanseverdier for næringsstoffer»

Selv om betegnelsen referanseverdi fortsatt kan brukes, anbefaler Mattilsynet at ordlyden i den nye matinformasjonsforordningen brukes – dvs. «referanseinntak», slik at terminologien er lik for kosttilskudd og andre næringsmidler. Det vil være lettere for forbrukeren å forstå når man finner det samme begrepet på kosttilskuddet som på matvaren.

Hvis man ønsker å bruke et akronym, f.eks. RI for referanseinntak, skal forkortelsen forklares et annet sted på emballasjen.

Fant du det du lette etter?