Regelverksprosess

Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for magnesium i kosttilskudd

Publisert 03.11.2015     Sist endret 06.02.2019

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskudd er så langt ikke harmonisert innen EØS. Inntil felles verdier fastsettes, har EØS-landene anledning til å ha nasjonale bestemmelser som regulerer dette innenfor de rammene som EØS-avtalen setter . De nasjonale minimums- og maksimumsgrensene som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986  ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd da den ble fastsatt i 2004.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

I påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, arbeider vurderer Mattilsynet behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. 

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5); øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge inntaksberegninger og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene. Mattilsynet vurderer nå magnesium.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Risikovurdering bestilles

Bestilling til VKM av risikovurdering av magnesium i kosttilskudd.


Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingen av risikovurderingen. Disse må sendes skriftlig innen 14 dager, til svvas@mattilsynet.no


Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

 

Frist for innspill 16.11.2015
 
Endelig bestilling til VKM

 

Desember 2015 
 
VKM publiserer risikovurderingen av magnesium i kosttilskudd
 05.04.2016
 
Felles høring: Folsyre, magnesium, minimumsgrenser

Høring av forskrift som endrer maksimumsgrenser og merkekrav for folsyre, maksimumsgrense for magnesium og minimumsgrenser for flere vitaminer og mineraler i kosttilskudd.


Høringsdokumenter finnes under regelverksprosessen for folsyre.

 19.02.2016
 
Felles regelverksprosess med folsyre

Se informasjon om videre forløp i regelverksprosessen for folsyre.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69