Endring av unionslisten i forskrift for næringsmidler til særskilte grupper

Publisert 05.05.2017     Sist endret 18.05.2017

En rettsakt som er under behandling i EU vil utvide listen over tillatte mineralforbindelser i næringsmidler til særskilte grupper. Rettsakten vil tillate bruk av kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium i medisinske næringsmidler og næringsmidler og jer(II)bisglycinat som en kilde til jern i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat.

Unionslisten i forordning nr. 609/2013 for næringsmidler til særskilte grupper, er en liste som viser hvilke stoffer og stofforbindelser som det er tillatt å tilsette næringsmidler som faller under dette regelverket. Det kan fortløpende inkluderes nye stoffer og stofforbindelser på denne listen, dersom de er helsemessige trygge og har god biotilgjengelighet.

Se forskrift om næringsmidler til særskilte grupper.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU.

 

April 2017 
Høring:

 

Høringsfrist: 02.06.2017
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778050