Regelverksprosess

Ny rettsakt for medisinske næringsmidler

Publisert 29.05.2015     Sist endret 26.06.2019

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) har EU utarbeidet et utkast til ny rettsak for medisinske næringsmidler som er til gjennomlesning i juridisk avdeling i EU. Utkastet skal deretter på høring i Rådet. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 1999/21/EF om medisinske næringsmidler.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU

 

Juni 2015 
 
Rettsakten vil bli sendt på høring med 3 måneders høringsfrist

 

Høst/vinter 2015 
 
Høring:

 

 

Høringsfrist: 07.06.2016
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 08.07.2016
 
Rettsakten er tatt inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper
 09.07.2016
 
Anvendelses dato

Forordningen skal anvendes fra 22. februar 2019. For næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov skal forordningen anvendes fra 22. februar 2020

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50