Regelverksprosess

Endring i kravene til vitamin D i morsmelkerstatninger og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Publisert 08.03.2019     Sist endret 15.05.2019

Regelverksprossen omhandler en ny rettsakt som er under behandling i EU. Denne rettsakten vil endre nivået av vitamin D som kan tilsettes i morsmelkerstatninger. Rettsaken endrer også mengden av erukrasyre som kan være i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Utkast til rettsakt vil redusere det høyeste nivået av vitamin D som er tillatt å tilsette i morsmelkerstatninger fra 3 µg/100 kcal til 2,5 µg/100 kcal. Rettsaken endrer samtidig også grensen for innhold av erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til ikke å overstige 0,4 % av det samlede innholdet fra fett.   

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU

 

Mars 2019 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.04.2019

Høring

 

Høringsfrist 09.05.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.04.2019

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.04.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, Seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50