Særnærprodukter som blir vanlige næringsmidler etter 20. juli 2016

Publisert 28.11.2014     Sist endret 16.06.2016

Det blir krav om søknad og tillatelse etter berikingsforskriften, for tilsetning av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler, som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter».

Hvilke næringsmidler skal etter 20. juli 2016 ikke lenger regnes som såkalte «særnærprodukter» og hvilke overgangsbestemmelser gjelder?

Etter 20. juli 2016 er det bare følgende næringsmidler som skal regnes som næringsmidler til særskilte grupper (tidligere omtalt som såkalte «særnærprodukter):

 • morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger,

 • bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat,

 • næringsmidler til spesielle medisinske formål og

 • total kosterstatning for vektkontroll (både såkalte «LCD-» og «VLCD-produkter»).

Se formålsbestemmelsen i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper § 1 jf. artikkel 1 nr. 1 i forordning (EU) nr. 609/2013 om næringsmidler til særskilte grupper.

Nedenfor følger noen eksempler på kategorier av næringsmidler som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter»:

 • måltidserstattere,

 • glutenfrie næringsmidler,

 • juniormelk,

 • næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet (ofte noe upresist omtalt som «sportsprodukter») og

 • laktosefrie og –reduserte næringsmidler.

Næringsmidler som:

 • før 20. juli 2016 er lovlig omsatt eller merket i henhold til kravene i det «gamle» særnærregelverket,

 • men som ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» etter den datoen,

kan fortsatt omsettes på det norske markedet etter 20. juli 2016 fram til lagrene av slike næringsmidler er tømt.

Se overgangsbestemmelsen i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper § 1 jf. artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) nr. 609/2013 om næringsmidler til særskilte grupper.

Hva er konsekvensene av at de aktuelle næringsmidlene ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» etter 20. juli 2016?

Næringsmidler som ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» etter 20. juli 2016, skal regnes som «vanlige» næringsmidler.

Alle de aktuelle og relevante bestemmelsene i næringsmiddelregelverket vil derfor gjelde også for disse næringsmidlene etter 20. juli 2016, herunder bestemmelsene i berikingsforskriften.

Kravene om søknad og tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler, jf. henholdsvis § 4 og § 6 i berikingsforskriften, vil derfor etter 20. juli 2016 også gjelde for næringsmidler som ikke lenger skal regnes som «særnærprodukter» etter den datoen.

Hva vil gjelde for næringsmidler som ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» etter 20. juli 2016, og som tidligere har vært lovlig omsatt på det norske markedet?

For næringsmidler som er tilsatt vitaminer, mineraler eller aminosyrer og som før 20. juli 2016 var lovlig omsatt på det norske markedet etter bestemmelsene i det «gamle» særnærregelverket, må dere innen utgangen av 2016 ha søkt om tillatelse av tilsetningen av vitaminer, mineraler eller aminosyrer etter henholdsvis § 4 og § 6 i berikingsforskriften.

Forutsatt at dere har sendt oss en søknad om tillatelse innen utgangen av 2016, kan dere fortsatt tilsette de vitaminene, mineralene eller aminosyrene som dere har søkt om til de aktuelle næringsmidlene, fram til vi har avgjort søknaden.

Næringsmidler som før 20. juli 2016 var lovlig omsatt på det norske markedet i henhold til bestemmelsene i det «gamle» særnærregelverket, men som dere innen utgangen av 2016 ikke har søkt om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler eller aminosyrer til, kan dere ikke lenger tilsette de aktuelle vitaminene, mineralene eller aminosyrene til etter utgangen av 2016. Etter utgangen av 2016 kan dere imidlertid selge ut lagrene deres av næringsmidler som fram til utgangen av 2016 er tilsatt de aktuelle vitaminene, mineralene eller aminosyrene.

Hva vil gjelde for næringsmidler som ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» etter 20. juli 2016, men som ikke tidligere har vært omsatt på det norske markedet?

For næringsmidler som er tilsatt vitaminer, mineraler eller aminosyrer og som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som «særnærprodukter», men som ikke tidligere har vært omsatt på det norske markedet, må dere «på vanlig måte» søke om og få tillatelse til tilsetningen av vitaminer, mineraler og aminosyrer etter henholdsvis § 4 og § 6 i berikingsforskriften, før dere kan omsette næringsmidlene på det norske markedet.

Når kan dere søke om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som såkalte «særnærprodukter» og hvilke krav mv. stilles til søknaden?

Vi har tidligere lagt ut informasjon på internett om at vi ikke tar imot søknader om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler og aminosyrer til slike næringsmidler, før etter 20. juli 2016. Dette gjelder fortsatt.

.

Søknaden om tillatelse kan gjelde både § 4 (vitaminer og mineraler) og § 6 (aminosyrer) i berikingsforskriften.

Fant du det du lette etter?