Slankeprodukter

Publisert 29.05.2012     Sist endret 04.07.2016

Slankeprodukter er produkter som skal brukes til vektreduksjon, og inkluderer både drikker og supper. Slankeproduktene erstatter ofte annen mat over en viss periode, enten delvis eller helt. Det er derfor viktig at produktene inneholder tilstrekkelig med næringsstoffer.

De reglene som gjelder for disse produktene finner du i regelverket for næringsmidler til bruk ved særskilte grupper. Det er også laget et eget regelverk som regulerer sammensetningen og merkingen av de slankeproduktene som kalles «LCD-produkter» («low calorie diet»). For slankeprodukter med et svært lavt energiinnhold, «VLCD-produkter» (»very low calorie diet»), er det ikke gitt noen spesielle krav til sammensetning.

På disse nettsidene finner du informasjon om det spesielle regelverket som gjelder for slankeprodukter. Husk at det generelle regelverket for næringsmiddelområdet (f eks merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll) også gjelder for disse næringsmidlene.

Det er foreløpig ingen godkjennings- eller meldepliktsordning for disse produktene. Produktene kan omsettes fritt på det norske markedet under forutsetning av at de er trygge og i samsvar med regelverket. Virksomhetene som produserer eller importerer produktene har ansvar for å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selge produkter som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se mer informasjon om Import av mat.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev