Hva er forskjellen på LCD-produkter og VLCD-produkter?

Publisert 29.10.2012     Sist endret 04.07.2016

Det finnes to grupper slankeprodukter som er dekket av definisjonen "næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov": 

  • Slankekostprodukter med et energiinnhold på 800-1200 kcal (LCD-produkter)
  • Slankekostprodukter med et energiinnhold på 450-800 kcal (VLCD-produkter)

LCD-produkter (low calorie diet) er regulert i forskrift 1. okt.1998 nr. 949 om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Det er ingen meldeplikt på denne produktgruppen.

Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Slankeproduktforskriften)

For VLCD-produktene (very low calorie diet) er det foreløpig ikke utarbeidet noe produktspesifikt regelverk. Det forventes at det i løpet av høsten 2016 vil fastsettes et produktspesifikt regelverk for VLCD-produktene i EU.

Les Veiledning om "very low calorie diet"

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) utarbeidet i 2009 en rapport hvor det er gitt anbefalinger for sammensetning og merking av disse produktene: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering av very low calorie diets

Fant du det du lette etter?