Ny rettsakt for produkter ved vektreduksjon

Publisert 29.05.2015     Sist endret 05.03.2018

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) er EU i gang med å utarbeide et nytt forslag til ny rettsakt for produkter ved vektreduksjon. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 96/8/EF om slankeprodukter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling

Den kommende rettsakten er under diskusjon i arbeidsgruppen i EU.

Juni 2015 
Høring

 

Høringsfrist 05.02.2018
Vedtak på EØS-komitémøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitémøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 10.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50