Veiledning om "very low calorie diet"

Publisert 29.10.2012     Sist endret 28.11.2017

VLCD-produkter (very low calorie diet) er en produktgruppe som er tenkt til personer med ekstrem fedme/obesitas (BMI  > 30). VLCD-produkter skal tilføre kroppen alle nødvendige næringsstoffer, men med en redusert mengde energi, og er tenkt å erstatte hele den daglige kosten.

Forvaltningen av VLCD-produkter er foreløpig ikke harmonisert i EU og det finnes ingen spesifikke forskrifter for VLCD-produkter i norsk lovverk.

Produktene er laget med tanke på å inngå i kosten til dem som ønsker vektreduksjon. Energiinnholdet i produktene er veldig lavt (mellom 450 og 800 kcal), men produktene skal inneholde alle andre næringsstoffer som kroppen trenger. VLCD-produkter er derfor tilsatt vitaminer og mineraler.

Personer som blir behandlet med denne typen produkter bør står under medisinsk kontroll, og behandlingen bør inngå som et ledd i et helhetlig behandlingsopplegg. Siden kosten er såpass marginal er det viktig at hele dagsrasjonen inntas for å sikre tilstrekkelig med næringsstoffer, samtidig som energimengden er veldig lav. VLCD-produkter er derfor ikke egnet til å inngå som måltidserstattere i andre slankeprogrammer eller i annen kost. Varebetegnelsen for VLCD-produkter skal være ”Vektreduksjonsdiett med svært lavt energiinnhold”.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport «Assessment of VLCD products» ( 2009) gir en vitenskapelig vurdering av hvordan den ernæringsmessige sammensetningen av VLCD-produkter bør være

VKM: Risikovurdering av very low calorie diets

Mattilsynet anbefaler virksomheter som skal omsette VLCD-produkter å settes seg inn i vurderingene som er gjort i rapporten.

Spesielle merkeregler for VCLD

Da det til dels er stor fare for feilbruk av produktene anbefaler Mattilsynet at følgende merkekrav følges:

  1. VLCD-produkter skal merkes ”til dietetisk behandling av fedme”.
  2. VLCD-produkter skal merkes med at de ikke skal brukes av gravide, ammende, barn, ungdom eller eldre.
  3. Det skal advares mot bruk av produktene for personer som har diabetes eller andre forstyrrelser i metabolismen og ved andre relevante sykdommer og lidelser, for eksempel forstyrrelser i hjerte- og karsystemet.
  4. Det skal opplyses om anbefalt porsjonsmengde og anbefalt døgndose og viktigheten av at den daglige dosen inntas sammen med et tilstrekkelig væskeinntak.
  5. Det skal opplyses at produktet bare skal benyttes av individer som står under medisinsk/dietetisk kontroll
  6. VLCD-produkter skal merkes med at produktene bør, av helsemessige årsaker, ikke benyttes i mer enn tre uker med mindre annet er bestemt av lege.

Ingen meldeplikt

Det er ingen meldeplikt for produktgruppen. Produktene kan derfor omsettes fritt på det norske markedet under forutsetning av at produktene er trygge og ellers i samsvar med gjeldende regelverk.

Fant du det du lette etter?