Regelverksprosess

Ny rettsakt for produkter ved vektreduksjon

Publisert 29.05.2015     Sist endret 26.06.2019

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) er EU i gang med å utarbeide et nytt forslag til ny rettsakt for produkter ved vektreduksjon. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 96/8/EF om slankeprodukter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling

Den kommende rettsakten er under diskusjon i arbeidsgruppen i EU.

Juni 2015 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NHO Mat og Drikke 05.02.2018
Privat innsender 25.01.2018

Høring

 

Høringsfrist 05.02.2018
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NHO Mat og Drikke 05.02.2018
Privat innsender 25.01.2018

Vedtak på EØS-komitémøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitémøtet.

Februar 2018 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NHO Mat og Drikke 05.02.2018
Privat innsender 25.01.2018

Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

Februar 2018 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NHO Mat og Drikke 05.02.2018
Privat innsender 25.01.2018

Anvendelses dato

Forordningen skal anvendes fra 27. oktober 2022.

27. oktober 2022 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50