Regelverksprosess

Aromaforskriften: Forslag om å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten for aromastoffer (FL 10.066)

Publisert 17.06.2019     Sist endret 08.10.2019

Aromastoffet furan-2(5H)-on (FL 10.066) har vært midlertid godkjent. EUs organ for mattrygghet, EFSA (European Food Safety Authority), har gjort ferdig sine vurderinger av aromastoffet FL 10.066. I EFSAs vurdering kommer det fram at det er knyttet helsemessig bekymring til inntak av furan-2(5H)-on. EFSA sier at stoffet kan være genotoksisk. Det er derfor ikke ønskelig at maten inneholder furan-2(5H)-on.

Rettsakten fo (EU) 2019/799 fjerner furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

Denne rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forslag om å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on

 

Høringsfrist: 01.08.2019
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 15.07.2019
Landbruks- og matdepartementet 28.06.2019

Høringssvar

Høringsuttalelser 

 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 15.07.2019
Landbruks- og matdepartementet 28.06.2019

Fastsettelse av forskrift

Endringer i aromaforskriften fører til at aromastoffet furan-2(5H)-on (FL 10.066) er fjernet fra Unionslisten for aromastoffer. Det er knyttet helsemessig bekymring til inntak av furan-2(5H)-on. EFSA sier at stoffet kan være kan være genotoksisk. Endringsforskriften trådde i kraft 1. oktober 2019. Endringsforskriften er publisert i Norsk Lovtidene;

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-10-01-1290

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00