Regelverksprosess

Aromaforskriften: Forslag om å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten for aromastoffer (FL 10.066) (høringsfrist 1. august 2019)

Publisert 17.06.2019     Sist endret 18.06.2019

Aromastoffet furan-2(5H)-on (FL 10.066) har vært midlertid godkjent. EUs organ for mattrygghet, EFSA (European Food Safety Authority), har gjort ferdig sine vurderinger av aromastoffet FL 10.066. I EFSAs vurdering kommer det fram at det er knyttet helsemessig bekymring til inntak av furan-2(5H)-on. EFSA sier at stoffet kan være genotoksisk. Det er derfor ikke ønskelig at maten inneholder furan-2(5H)-on.

Rettsakten fo (EU) 2019/799 fjerner furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

Denne rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forslag om å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on

 

Høringsfrist: 01.08.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 28.06.2019

Høringssvar

Høringsuttalelser 

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 28.06.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00