Endring av aromaforskriften: Endring av bruksbetingelser for 20 aromastoffer på unionslisten (høringsfrist 24. april 2017)


Publisert 15.03.2017 | Sist endret 15.03.2017

EU-kommisjonen har fastsatt rettsakten, forordning (EU) 2017/378. Denne endrer bruksbetingelsene for 20 aromastoffer på unionslisten til aromaregelverket.

Rettsaktene vil først bli gjennomført i norsk rett etter at den er innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen. Endringsforskriften høres derfor med forbehold om den videre EØS-prosessen.

Ettersom forordningen som sendes på høring allerede er fastsatt i EU, er det på dette tidspunktet ingen muligheter til å kunne påvirke bestemmelsene i forordningen. Høring gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

 

Høringsfrist: 24.04.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN Forbund 22.03.2017

Høringssvar

Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser.

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskriften blir vedtatt.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00