Regelverksprosess

Endring av aromaforskriften: Fjerner fotnote til koffein og teobromin i Unionslisten for aromastoffer (Høringsfrist 20. november 2018)

Publisert 04.10.2018     Sist endret 11.02.2019

Endringsforskriften gjennomfører en rettsakt som fjerner fotnote 1 knyttet til aromastoffene koffein og teobromin i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). Denne rettsakten er foreløpig ikke vedtatt, men forslaget er sendt på høring til Parlamentet og Rådet før formelt vedtak.

Fotnote 1 sier at EUs organ for mattrygghet (EFSA  - European Food Safety Authority) ikke er ferdig med å vurdere stoffet. Dette betyr at stoffet kan brukes under gitt betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. EFSA har nå gjennomført sin vurdering, og det er grunnlag for å fjerne fotnoten.

Rettsakten innebærer at nåværende betingelser for å kunne tilsette aromastoffene koffein og teobromin til mat opprettholdes.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslått endring om å fjerne fotnote 1 til koffein og teobromin på Unionslista for aromastoff

 

Høringsfrist 20.11.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 15.11.2018

Høringssvar

Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 15.11.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00